Nová cena vody

ZO schválilo počtem 7 hlasů novou cenu pitné vody: 20,-Kč vodné, 10,-Kč stočné, platné od 1. 10. 2019.

Developed by Ondřej Dadok